Artykuły

Bezpieczna aborcja za pomocą tabletek

Ta strona kieruje Cię do praktykującego lekarza, który może przepisać Ci tabletki do domowej aborcji. Po konsultacji on-line, jeżeli nie będzie przeciwwskazań, zestaw tabletek do aborcji farmakologicznej (mifepriston i misoprostol) dostanie dostarczony Ci przesyłką pocztową. Medyczna aborcja może być bezpiecznie przeprowadzona w domu, jeśli posiadasz wiedzę na temat jej przebiegu oraz masz dostęp do opieki medycznej jeśli doszłoby do któregoś z rzadkich powikłań.

Protestujące powinny wzywać do nowych wyborów w Polsce

Niedawne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 22 października skutecznie zdelegalizowało przerywanie ciąży, uznając aborcję w przypadkach upośledzenia płodu za niezgodną z konstytucją. Wyrok powinien zostać opublikowany do poniedziałku 2 listopada, jednak publikację opóźnia Prezydent RP Andrzej Duda. To całkowita abdykacja ze strony polskiego rządu. Nie wykonując obowiązkowego kroku jakim jest publikacja orzeczenia, Andrzej Duda demonstruje władzę swojej partii nad Trybunałem.

 

Przed orzeczeniem aborcja w Polsce była dostępna w przypadkach gwałtu, zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz upośledzenia płodu. Niedawne orzeczenie zakazało przerywania ciąży w przypadkach upośledzenia płodu, co stanowiło 98% wszystkich aborcji, skutecznie czyniąc ją prawie całkowicie nielegalną.

 

Polska musi chronić praworządność

Od 22 października Polska jest w stanie niepokoju. Setki tysięcy osób protestowało przeciwko orzeczeniu, co spowodowało, że polski rząd podał protesty jako powód opóźnienia publikacji. Wstrzymując się od publikacji, polski rząd podważa praworządność. Biorąc pod uwagę intensywne protesty, rząd zaproponował dwie alternatywne ustawy: pierwsza zezwalałaby na aborcję w przypadkach śmiertelnych uszkodzeń płodu – co jest całkowitą sprzecznością z pierwotnym orzeczeniem – a druga polegałaby na utworzeniu Rady Lekarzy, która miałaby decydować, które przypadki upośledzeń płodu zezwalałyby na przerwanie ciąży. Oznaczałoby to, że oba rozwiązania nadal całkowicie kontrolowałyby wybory kobiet w ciąży. Koalicja Lewica wezwała do przyjęcia nowej ustawy dekryminalizującej aborcję i skrytykowała praktyki sądownicze obecnej partii rządzącej.

 

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i kontrolę rządu nad nim. Jeżeli trybunał nie jest niezawisły, nie może stanowić uzasadnionego przedłużenia demokratycznego systemu sądownictwa. W związku z tym orzeczenie powinno zostać ostatecznie unieważnione. . Wielu polskich mężczyzn i kobiet, a także kilka instytucji europejskich uważa Trybunał za nielegalny ze względu na powiązania z partią rządzącą, dlatego też orzeczenie należy uznać za niezgodne z prawem.

 

W nadchodzących miesiącach kluczowy będzie nadzór nad wszelkimi sprawami wniesionymi przeciwko protestującym lub organizatorkom protestów. W ostatnich latach Polska była krytykowana ze względu na jej dyktatorskie praktyki, dlatego te sprawy powinny również trafiać do Unii Europejskiej w celu zachęcenia sądów do zachowania integralności.

 

Ani opóźnienie w publikacji, ani kolejne propozycje nie powinny zwodzić ani kusić protestujących. To pretekst i sposób na dalsze kontrolowanie ciał kobiet w ciąży i podważanie praworządności w Polsce. Protestujący powinni nadal forsować i wzywać do wyborów w celu zachowania praworządności w Polsce i uzyskania zdekryminalizowanego dostępu do bezpiecznej aborcji.

 

W międzyczasie Women on Web solidaryzują się z protestującymi Polkami i Polakami. Będziemy kontynuować naszą pracę i zapewnimy bezpłatne aborcje medyczne osobom, które potrzebują przerwania ciąży w przypadkach ciężkiego upośledzenia płodu. Pozostaniemy bezpieczną opcją w obliczu zlekceważenia przez polski rząd potrzeb wyborczyń i wyborców.

Aborcja w Polsce: poznaj prawo, korzystaj ze swoich praw

22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przerwanie ciąży ze względu na istniejące wady płodu jest naruszeniem zapisanych w Konstytucji RP zasad: prawa do życia, godności życia ludzkiego i niedyskryminacji. Aborcje z powodu wad płodu stanowią 98% legalnych aborcji przeprowadzonych w 2019 roku – 1074 na 1100 odnotowanych przypadków. Aborcje te przeprowadzane są, gdy badania lekarskie ujawniają, że płód ma ciężką, zagrażającą życiu lub nieuleczalną chorobę. Tym samym orzeczenie to skutecznie ustanowiło niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Aborcja w Polsce

Polskie przepisy dotyczące aborcji były przez lata kwestionowane ponieważ wśród państw członkowskich UE należą do najbardziej regresywnych w całej Europie. Obecne przepisy nie uległy zmianie od czasu uchwalenia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w 1993 r. Na dostęp do aborcji nakładane są surowe ograniczenia, a kobiety starające się o przerwanie ciąży mogą jej dokonać tylko w przypadkach, gdy:

1. Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety

2. Testy medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego,nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu

3. Ciąża jest wynikiem czynu niezgodnego z prawem (gwałt, kazirodztwo)

Debata na temat możliwości przerywania ciąży z powodu istniejących wad płodu podzieliła opinię publiczną i pozostaje spolaryzowana między tradycyjnymi wartościami opartymi na wierze a bardziej postępowymi poglądami liberalnymi. Od 2017 r. podejmowane były działania społeczne i polityczne ze strony pewnych grup ludzi, zmierzające do tego, aby całkowicie wyeliminować możliwość aborcji z powodu wad płodu.

Istniejące ramy prawne zostały w dużej mierze ukształtowane przez potężny wpływ Kościoła Katolickiego w latach 90. Wpływy polityczne zdobyte przez Kościół w tym czasie umożliwiły mu udział w kształtowaniu polityki publicznej i edukacji szkolnej. Doprowadziło to do stygmatyzacji aborcji i szerzenia dezinformacji na temat zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Takie stygmaty są wszechobecne w wielu kręgach polskiego społeczeństwa, od edukacji seksualnej po praktykę lekarską i utrudniają publiczny dostęp do dokładnych informacji.

W przypadkach, gdy kobieta ma prawne podstawy do aborcji, pojawiają się dalsze bariery, gdyż lekarz może odmówić kobiecie opieki, powołując się na „klauzulę sumienia” (art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Pozwala to lekarzom i służbie medycznej odmówić opieki i usług, które są sprzeczne z ich wiarą lub etyką.

Szacuje się, że każdego roku 100 000–150 000 kobiet dokonuje aborcji w sposób niezgodny z polskim prawem, taki jak podróż za granicę lub aborcja farmakologiczna. W związku z obecną globalną pandemią mobilność i dostęp do wielu usług zostały znacznie ograniczone. Zgodnie z zaleceniami WHO, aborcja medyczna pozostaje najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą metodą przerwania ciąży w tym okresie i może być wykonywana w zaciszu domowym.

Poniżej znajdują się ważne wytyczne prawne, które należy wiedzieć o aborcji medycznej:

-Zamawianie leków na własny użytek nie podlega karze. Zarówno Mifepristone, jak i Mizoprostol, leki stosowane w aborcji medycznej, znajdują się na liście podstawowych leków WHO. Dystrybucja takich leków przez WOW nie jest przestępstwem. Działania prawne mające na celu kryminalizację miałyby zastosowanie tylko do polskich dystrybutorów takich leków.

-Jeśli konieczna jest interwencja medyczna z powodu powikłań po aborcji farmakologicznej, nie ma badań szpitalnych, które wykrywałyby substancje używane do przerwania ciąży. Objawy aborcji farmakologicznej NIE różnią się od objawów poronienia. Pracownik służby zdrowia nie będzie w stanie wykryć żadnej różnicy. Zalecamy kobietom przyjmowanie tabletek doustnie, aby ślady po pigułkach nie były wykrywalne, tak jak w przypadku podania dopochwowego.

-W Polsce aborcja podlega karze karnej. Jednak kara dotyczy tylko każdego, kto wpłynie na kobietę w ciąży do przerwania ciąży lub każdego, kto przeprowadza aborcję. Zgodnie z prawem kobiety nie mogą być traktowane jako podmiot przestępstwa i nie mogą być karane ani oskarżane za samodzielne wykonanie aborcji (art. 152 Kodeksu karnego)

-W przypadku przechwycenia paczki zawierającej zestaw aborcyjny i wezwania kobiety na przesłuchanie należy pamiętać, że prawo jest po Twojej stronie. Nie panikuj, nie zostaniesz oskarżona, nie musisz udowadniać, że pigułki nie są do użytku osobistego, ani że dokonałaś aborcji.

Zapamiętaj:

-W przypadku wezwania na przesłuchanie możesz zażądać wezwania na Piśmie.

-Nie musisz podawać wszystkich danych naraz, chyba że zostaniesz o to Poproszona.

-Nie składaj fałszywych zeznań ani nie ukrywaj prawdy (narusza art. 233 § 1 Kodeksu karnego)

-Można odmówić odpowiedzi na pytanie: art. 183. § 1.Kodeksu postępowania karnego: Świadek może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeżeli taka odpowiedź mogłaby narazić świadka lub jego bliskich na odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie.

-Jeżeli martwisz się o negatywne konsekwencje, możesz zażądać zachowania prywatności na podstawie art. 183 § 2 Kodeksu postępowania karnego: Świadek może żądać przesłuchania na rozprawie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli treść jego zeznań może narazić go lub jego najbliższych na hańbę.

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (CESCR) określił podstawowe elementy prawa do zdrowia: dostępność,  dostępność w równym stopniu dla każdego, akceptowalność i jakość. Ponieważ Polska dąży do dalszego ograniczania praw reprodukcyjnych obywateli, nie przestrzega w ten sposób ustanowionych na poziomie międzynarodowym standardów opieki zdrowotnej i praw człowieka. Z politycznym werdyktem, który skutecznie zakazał kobietom dostępu do aborcji, oraz z róznymi barierami stworzonymi przez obecną globalną pandemię, aborcja farmakologiczna jest podstawową metodą dla kobiet chcących usunąć ciążę. Znajomość ram prawnych dotyczących tej bezpiecznej procedury umożliwi kobietom korzystanie z ich praw i posiadanie dokładnych informacji.

Women on Web to organizacja non-profit, której celem jest zapewnienie bezpiecznej, niedrogiej i dostępnej opieki aborcyjnej online. WOW ma na celu zapewnienie wolnego od barier dostępu do metod reprodukcji i antykoncepcji, zgodnie z WHO i światowymi standardami zdrowotnymi. Konsultacje i wsparcie są dostępne za pośrednictwem ich witryny.

Proszę, pomóżcie tym, których dotyczy nowe orzeczenie w Polsce, przekazując darowizny na Women on Web: info@womenonweb.org

Napisane przez Patricia Z.

Bezpłatne aborcje medyczne dla kobiet ze wskazaniami płodowymi w Polsce

Po ostatnim orzeczeniu Trybunału, Women on Web zapewni bezpłatne tabletki aborcyjne tym osobom w Polsce, u których stwierdzono ciężkie wady rozwojowe płodu. 

 Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł w zeszłym tygodniu, że jedna z trzech klauzul zezwalających kobietom na legalny dostęp do aborcji nie jest już zgodna z konstytucją. Ciężkie wady rozwojowe płodu stanowią około 98% legalnych aborcji w Polsce, więc decyzja skutecznie zakazuje prawie wszystkich aborcji w kraju.

W odpowiedzi na nowe przepisy prawa, Women on Web oferuje osobom dotkniętym tą niefortunną decyzją darmowe pigułki aborcyjne do zastosowania w drugim trymestrze ciąży, kiedy zwykle diagnozuje się wskazania płodu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pigułki aborcyjne, Mifepristone i Misoprostol, są bezpieczne do stosowania w celu zakończenia ciąży, w drugim jej trymestrze. Personel medyczny Women on Web zapewni ścisły nadzór nad osobami wymagającymi tej usługi. W Polsce, Women on Web od dawna zapewnia opiekę aborcyjną w pierwszym trymestrze ciąży i będzie ją kontynuować.

Decyzja o skazywaniu ludzi w Polsce w wyniku nowego ustawodawstwa, na niepewność i potencjalnie niebezpieczne sytuacje, jest świadectwem stanu praworządności w Polsce. Polski rząd zignorował zasady takich instytucji międzynarodowych, jak Unia Europejska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości czy Rada Europy, z których wszystkie doradzały Polsce, aby zapewniła legalny dostęp do aborcji. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest wizytówką obecnego stanu praworządności w Polsce.

Women on Web nadal będą pomagać osobom w Polsce, pomimo decyzji rządu o pozostawieniu ich samym sobie.

Przekaż darowiznę na rzecz Women on Web, aby wesprzeć bezpieczny dostęp do aborcji w Polsce: https://www.womenonweb.org/en/page/20533/donate-with-paypal

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc i możesz na nas liczyć! info@womenonweb.org

Aborcja w czasach Koronawirusa: co warto wiedzieć

Co koronawirus oznacza dla mieszkańców i mieszkanek twojego kraju?

 • Politykę izolowania się od innych i zostawanie w domu.
 • Zamknięcie granic i niemożliwość podróży międzynarodowych.
 • Ogromne obciążenie służby zdrowia.
 • Nadchodzący kryzys ekonomiczny.

Skutki w kontekście aborcyjnym:

 • Utrudniony dostęp do lekarza w innych przypadkach niż koronawirus.
 • Opóźnienie w przesyłkach.
 • Trudność w swobodnym poruszaniu się po mieście i odwiedzaniu bliskich.

Potencjalne rozwiązania:

 • Telemedyczna aborcja.
 • Dostosowanie prawa do trudnych czasów tak jak w Wielkiej Brytanii.
 • Pomimo opóźnień w dostawach, poczta wciąż działa dzielnie.
 • Lokalne grupy, szukanie wsparcia i informacji.

Aborcja w czasach koronawirusa:

Pandemia Covid-19 dotknęła mieszkańców całego globu. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, każdy kraj wprowadził różnorakie rozporządzenia. Jednym z nich jest fizyczne dystansowanie się od innych. Oznacza to zostawanie w domu i ograniczenie fizycznych interakcji. Ludzie studiują i pracują z domu, jeśli mogą. Wychodzenie z domu jest dopuszczalne tylko z konieczności. Niektóre państwa zamknęły granice. Jak w takiej sytuacji osoby w niechcianej ciąży mogą przeprowadzić aborcję?

Skutki Covid-19 a opieka aborcyjna:

Przeprowadzenie aborcji będzie trudniejsze w tych czasach. Nigdy nie było łatwe, zwłaszcza w krajach, gdzie jest ona zabroniona, a zatem w Polsce. Placówki medyczne są przepełnione ludźmi, którzy szukają pomocy. Co więcej, przy obecnej sytuacji istnieje ryzyko, że samo pójście do lekarza może grozić zarażeniem się wirusem. W takim wypadku lepiej jest zostać w domu. Co zatem?

Aborcja medyczna, jak sugeruje WHO, może zostać przeprowadzona bezpiecznie w domu do 12. tygodnia. Jednakże, tabletki poronne, które zostały przesłane, mogą przyjść z opóźnieniem, biorąc pod uwagę zamknięte granice. Dodatkowo pandemia dotyka też zaopatrzenie leków — Mifepristone i Misoprostol nie mogą być dystrybuowane globalnie tak jak kiedyś.

Jak przeprowadzić aborcję w czasie pandemii?

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest aborcja telemedyczna. Osoba, która chce pozbyć się niechcianej ciąży, nie musi w takim wypadku nigdzie iść i z nikim się spotykać. Wystarczy, że zamówi tabletki na desygnowanej stronie. Tabletki przyjdą prosto pod podany adres.

Women on Web w czasach zarazy

Niestety, Women on Web również musi zmierzyć się z pandemicznymi wyzwaniami. Z powodu Covid-19 wszystkie systemy pocztowe, jakich używamy, przechodzą przez ciężki okres. Konsekwencją jest nieprzewidywalne terminy dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że jest to specjalnie stresujące dla osób szukających pomocy przy aborcji. Staramy się wobec tego ze wszystkich sił, by znaleźć rozwiązania. Jednakże, w na ten moment polecamy również z zapoznaniem się z lokalnymi grupami. Można zadzwonić na #AborcjaBezGranic: +48 22 29 22 567

Niemniej, niezależnie od sytuacji, chcemy was wspierać, jak możemy. Prosimy pisać do nas na info@womenonweb.org.

 

Dostęp do aborcji farmakologicznej to prawo człowieka

Lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia obejmuje tabletki poronne, misoprostol i mifepriston od 2005 roku. [1]

Dostępo do podstawych leków jako część prawa do najlepszej opieki medycznej (“prawo do zdrowia”) jest mocno ugruntowanym prawem człowieka wywodzącym się z wielu porozumień międzynarodowych, takicj jak:

Continue reading Dostęp do aborcji farmakologicznej to prawo człowieka