Bezpłatne aborcje medyczne dla kobiet ze wskazaniami płodowymi w Polsce

Po ostatnim orzeczeniu Trybunału, Women on Web zapewni bezpłatne tabletki aborcyjne tym osobom w Polsce, u których stwierdzono ciężkie wady rozwojowe płodu. 

 Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł w zeszłym tygodniu, że jedna z trzech klauzul zezwalających kobietom na legalny dostęp do aborcji nie jest już zgodna z konstytucją. Ciężkie wady rozwojowe płodu stanowią około 98% legalnych aborcji w Polsce, więc decyzja skutecznie zakazuje prawie wszystkich aborcji w kraju.

W odpowiedzi na nowe przepisy prawa, Women on Web oferuje osobom dotkniętym tą niefortunną decyzją darmowe pigułki aborcyjne do zastosowania w drugim trymestrze ciąży, kiedy zwykle diagnozuje się wskazania płodu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pigułki aborcyjne, Mifepristone i Misoprostol, są bezpieczne do stosowania w celu zakończenia ciąży, w drugim jej trymestrze. Personel medyczny Women on Web zapewni ścisły nadzór nad osobami wymagającymi tej usługi. W Polsce, Women on Web od dawna zapewnia opiekę aborcyjną w pierwszym trymestrze ciąży i będzie ją kontynuować.

Decyzja o skazywaniu ludzi w Polsce w wyniku nowego ustawodawstwa, na niepewność i potencjalnie niebezpieczne sytuacje, jest świadectwem stanu praworządności w Polsce. Polski rząd zignorował zasady takich instytucji międzynarodowych, jak Unia Europejska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości czy Rada Europy, z których wszystkie doradzały Polsce, aby zapewniła legalny dostęp do aborcji. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest wizytówką obecnego stanu praworządności w Polsce.

Women on Web nadal będą pomagać osobom w Polsce, pomimo decyzji rządu o pozostawieniu ich samym sobie.

Przekaż darowiznę na rzecz Women on Web, aby wesprzeć bezpieczny dostęp do aborcji w Polsce: https://www.womenonweb.org/en/page/20533/donate-with-paypal

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc i możesz na nas liczyć! info@womenonweb.org